Norsk landbruk

29. jan 2016 Allerede på 90-tallet begynte de første å benytte GPS til presisjonsstyring. Yara har i flere å nå tilbydd en Nitrogen-sensor som leser klorofyllnivået i plantene, slik at det kan gjødsles riktig mengde i forhold til det enkelte analyserte felt. Her er det mye å spare, både i redusert behov for innsatsmidler, men  Norsk landbruk

1. Hvordan ser rogalandsbonden på framtida? Trender i norsk landbruk 2016. Stavanger 17.01.2017. Jostein Vik og Alexander Thanem. Norsk senter for bygdeforskning  Norsk landbruk

Ny distribusjonsavtale: Kramp og Webasto satser mot norsk landbruk. Norsk landbruk

Landbruks- og matpolitikken må ses i sammenheng med to av de største utfordringene verden står ovenfor i dag. Klimaendringer og en stadig økende befolkning gjør det nødvendig med et landbruk basert på bærekraftige driftsmåter og lokale ressurser. Grønn Ungdom vil jobbe for et sterkt, selvforsynt og dyrevennlig norsk  Norsk landbruk Kurt er på jobbreise tre uker i måneden, fra Andenes i nord +. • Lanserer helt nytt snøscooterkonsept under årets +. • Leteaksjon etter savnet mann i Bodø - politiet går ut med Helgelendingen. • Leter etter savnet mann i Bodø - politiet går ut med navn og • Eirin fra Mosjøen er tatt ut til junior-VM, blir norsk +. • Lanserer  Senter for studiar av eigedomstilhøve / Centre for Land Tenure Studies ved NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap har fått ei løyving for å gjere ei prøvegransking om jordleige i dagens norske jordbruk.

For 3 dager siden På programmet for årets næringskonferanse i Skaun, som går av stabelen under Vinterkulturuka 31. januar, står både investeringer i landbruket og Målsettingen om å tiltrekke seg nye innbyggere har fått særlig aktualitet med Norsk kyllings etableringsplaner i Orkdal, og Kvam mener alt nå ligger til rette  Norsk landbruk 7. apr 2016 Produsentregisteret har på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Finans Norge levert samhandlingsplattformen "Digital Driftskreditt", som håndterer dialogen mellom banker og varemottakere i forbindelse med etablering av driftskredittkontrakt og notifikasjon.

23. mai 2017 Vis din støtte til norsk landbruk og matproduksjon! Bli med på opptog i Oslo i dag fra kl 11. NGF deltar i markeringen. Norges Bondelag samler bønder og venner av norsk landbruk og matproduksjon til stormønstring fra kl 11 i dag. Det blir appeller og deretter opptog til Stortinget. Tirsdag forrige uke ble årets  single damer i oslo lufthavn Norsk landbruk 3. okt 2016 Forsker mener klimaendringene kan gi norsk landbruk store fordeler.

Tittel: Norsk landbruk og klimaendringer. Kommentar: Artikkel: ?pictureid=5376. Forfattere: Grønlund, A. Navn på utgivelse: Barentswatch. Publikasjonstype: Artikkel i fag - rift. Side(r):, 34-35. Utgivelsesår: 2007. Avdeling: Bioforsk Jord og Miljø - Ås. Fagområde: Jord, vann  samleiestillinger film Norsk landbruk