Utroskap grovt (§ 276)

Utroskap grovt (§ 276)

2009-10-13 Borgarting lagmannsrett - ØKOKRIM. Utroskap grovt (§ 276)

5. feb 2007 Straffelovens bestemmelser om bedrageri hjemler nå også straff for mulig grovt uaktsomme bedragerske handlinger (strl. § 271 a). Eventuelle korrupsjonslignende handlinger før 04.07.2003 vil etter omstendighetene kunne bedømmes som økonomisk utroskap (strl. § 275) eller grov utroskap (strl. § 276). slette profil iflirt Utroskap grovt (§ 276)

20. feb 2012 For oss dreier det seg om å fremme dyptgripende verdier vi tror på – å sikre beskyttelse av sivile, å bistå mennesker i nød, å styrke FN og den internasjonale rettsordenen samt å støtte sentrale folkerettslige prinsipper som vi, historisk sett, selv har vært med på å kjempe fram. Jeg går ut fra at du, herr  Utroskap grovt (§ 276)

Korrupsjon etter straffeloven § 276a (1) - Munin. Utroskap grovt (§ 276)

norsk start Utroskap grovt (§ 276)

datingsider norge zalando Utroskap grovt (§ 276) 11. des 2013 annens anliggender som man styrer eller har tilsyn med eller handler mot derme annens mrv. " På bakgrunn av over beskrevne er bostyret er av den oppfatning at det. - er skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffelovens §275 alt. §276 (grov utroskap). l:/AdViSor/d0k/2012_1/